Kutsal Kodun belirlenmiş süreleri vardır. Bu süre zarfında günlük ve haftalık hedefler sunulur ve finale, yani büyük sezon ödülüne ulaşmak için bunların tamamlanması gerekir.

Kutsal Kod ekranının sol üst köşesinde yer alan geri sayımı takip et. Buradan geçerli Sezonun sona ermesine kaç gün kaldığı görülebilir. 

Daha önce de bahsedildiği üzere, geçerli Sezon sona ermeden hedeflerin tamamlanması önemlidir.