Kutsal Kod, hedeflerin tamamlanması karşılığında seni ödüllendiren bir oyun içi özelliktir.

Tamamlanan her hedef için Kutsal Puanlar kazanılır. Bu puanlar biriktikçe ödüllerle dolu düğümlerin kilidi açılır. 

Hedefler günlük veya haftalık olabilir ve ilerlemen Kutsal Ejderha Kodunun bir sonraki Sezonuna aktarılamaz.