Dragon City’nin 10. Doğum Günü Fanart Yarışmasına” (“Yarışma”). katılmadan önce lütfen bu Şartları ve Koşulları ("Şartlar") okuyun. Yarışmaya katılım, katılımcının bu Şartları tam ve koşulsuz olarak onaylaması ve kabul etmesi anlamına gelir ve katılımcının aşağıda belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirdiğini gösterir. Bu Yarışma, Take-Two Interactive Software, Inc.nin tek mülkiyetli bağlı şirketi olan Social Point S.L. ("Sponsor") tarafından düzenlenmiştir. Sponsor'un adresi Llacuna 166, Planta 10, 08018 Barcelona, İspanya'dır.
1. Katılım.  Yarışmaya katılmak için Dragon City (“Oyun”), adlı ücretsiz mobil oyunda Ücretsiz mobil oyunda mevcut olan herhangi bir ejderhayı kullanarak benzersiz bir doğum günü temalı fanart oluşturmanız ve tasarımı şu e-posta adresine göndermeniz gerekir: community.competition@socialpoint.es (“Submission”). Hak kazanabilmek için, Gönderim'in bu Şartların 5. Bölümünde listelenen Gönderim Yönergeleri ve İçerik Kısıtlamalarına uygun olması gerekmektedir. Sponsor, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Yarışmayı iptal etme veya değiştirme hakkını saklı tutar.  

Girerek, her bir katılımcı Gönderim'i ile ilgili olarak aşağıdakileri garanti etmiş ve söylemiş olur: (a) katılımcı, Sponsor'un telif hakları, ticari markalar, isimler, logolar, tasarımlar, sanat eserleri, tanıtım hakları ve karakterler (toplu olarak “Sponsor FM”), dâhil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının dışında, Gönderim'in tüm yönlerinin tek ve münhasır sahibidir ve bunlar yalnızca burada daha ayrıntılı olarak açıklanan sınırlı lisans uyarınca kullanılabilir; (b) kapsama dahil herhangi bir Sponsor FM haricindeki Gönderim, katılımcının kendi oluşturulmasıdır; (c) Gönderim, başta herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, ticari markası, gizliliği, tanıtımı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal etmeyecek ve üçüncü tarafların adlarını, fotoğraflarını veya benzerliklerini içermeyecektir; (d) Gönderim, Yönergeler ve Kısıtlamalar (aşağıda tanımlanmıştır) ile uyumludur; ve (e) Gönderim daha önce herhangi bir tür yarışmada sunulmamış, herhangi bir ödül kazanmamış ve/veya hiçbir şekilde kamuya açıklanmamış veya sergilenmemiş veya gösterilmemiş olmalıdır.

2. Uygunluk. Yalnızca Oyunun kullanıma sunulduğu bölgelerin ("Uygun Ükleker") Yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle en az 18 yaşında olan yasal sakinlerine açıktır. Sponsor'un ve ana şirketinin çalışanları, yetkilileri ve yöneticileri, yan kuruluşları, bağlı kuruluşları, ortakları, reklam ve tanıtım ajansları, Meydan Okuma ile bağlantılı olarak kullanılan malzeme üreticileri veya dağıtıcıları ve onların yakın aile üyeleri (ebeveynler, çocuklar, kardeşler, eş) veya bu çalışanlar/görevliler/direktörler ile aynı hanede yaşayan kişiler Meydan Okuma'ya katılamaz. Katılımcı başına bir (1) giriş sınırı vardır. Meydan Okuma'ya yapılan ve bu sınırı aşan ek Gönderim'ler tüm Gönderim'lerin Meydan Okuma'dan diskalifiye edilmesine neden olabilir.  Tüm il ve eyalet yasaları ile federal ve yerel yasalar ve düzenlemeler geçerlidir.

3. Başlangıç/Bitiş Tarihleri. Yarışma 10 Mayıs 2022 tarihinde CET'ye göre 12:00:01'de başlar ve 10 Haziran 2022 tarihinde CET'ye göre 11:59:59'da sona erer . (“Yarışma Süresi”). Yarışma için resmi zaman tutma cihazı Sponsor'un bilgisayarıdır .  

4.  Kazananların Belirlenmesi. 8 Haziran 2022 tarihinde veya bu tarihe yakın olan başka bir tarihte, Sponsor tüm uygun Gönderim'leri incelemiş olacaktır. Sponsor, şu değerlendirme kriterlerine göre on (10) kazanan seçecektir: (I) Gönderim’in Orijinalliği; (ii) Gönderim'in yaratıcılığı; ve (iii) "doğum günü" temasının Gönderim'e ne kadar iyi dâhil edildiği. Bu Şartlar'ın doğrulanmasına ve bunlara uyulmasına göre en yüksek puanı alan on (10) Gönderim kazananlar olarak belirlenir. Beraberlik durumunda, berabere kalan tüm katılımlar, Sponsor tarafından seçilen ayrı bir jüri tarafından, beraberlik bozma kriterleri kullanılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sponsor'un ve jürinin kararları, bu Koşulların yorumlanması ve uygulanması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Meydan Okuma ile ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcıdır. Yarışmaya giren, katılımcılar tamamen ve koşulsuz olarak bu Koşullara bağlı kalmayı kabul ederler ve Sponsor'un ve jüri üyelerinin aldığı kararlar Yarışma ile ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcıdır.

5. Gönderim Yönergeleri ve İçerik Kısıtlamaları: Yarışmaya giren her katılımcı, kendi Gönderim'inin aşağıda tanımlanan Gönderim Yönergeleri ve İçerik Kısıtlamalarına uygun olduğunu kabul eder (toplu olarak "Yönergeler ve Kısıtlamalar") ve Sponsor'un, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, katılımcının Gönderim'inin Kurallara ve Kısıtlamalara uymadığına inanması halinde, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir Gönderimi kaldırabilir ve bir katılımcıyı Yarışmadan diskalifiye edebilir.

        Gönderim Yönergeleri:
  • Gönderim, yukarıda ayrıntılı olarak verilen e-posta adresine gönderilmeli ve tasarım e-postaya .jpg veya .png dosya biçiminde eklenmelidir.
  • Gönderim daha önce herhangi bir promosyona gönderilmiş, herhangi bir ödül kazanmış ya da herhangi bir mecrada sergilenmiş ya da gösterilmiş olmamalıdır.
        İçerik Kısıtlamaları:
  • Gönderim telif hakkı, ticari marka, gizlilik, tanıtım veya diğer fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, başkalarının haklarını ihlal eden veya çiğneyen materyaller içermemelidir;
  • Gönderim, Sponsor'u, başka herhangi bir kişiyi veya tarafı küçümsememelidir;
  • Gönderim, Sponsor FM haricinde herhangi bir tüzel kişinin markalarını veya ticari markalarını içermemelidir, katılımcı yalnızca bu Meydan Okuma'da bir Gönderim oluşturmak amaçlı olarak Sponsor FM üzerinde sınırlı bir lisansa sahiptir;
  • Gönderim, katılımcı tarafından oluşturulmayan veya Sponsor'a ait olmayan görüntüleri, resimleri veya sanat çalışmalarını içermemelidir;
  • Gönderim, uygunsuz, yakışıksız, müstehcen,, nefret dolu, haksız, karalayıcı, iftira niteliğinde materyaller içermemelidir;
  • Gönderim, İngiltere ve Galler yasalarını veya düzenlemelerini veya Gönderim'in oluşturulduğu herhangi bir yargı alanını ihlal eden veya bunlara aykırı olan yasa dışı materyal içermemelidir.
  • Gönderim, Sponsorun bilgisayar sistemlerinin veya cihazlarının herhangi bir bileşeninin silinmesine, bozulmasına veya çalışamaz veya işlem göremez hale gelmesine ya da başka sistemlerin işlem yapamamasına neden olacak ya da onların işlemlerini etkileyebilecek herhangi bir virüs, solucan, saatli bomba, truva atı veya başka bir araç, kirlenme veya cihaz içermemelidir.
Katılımcılar, diğer katılımcıların Gönderim'lerinde, gönderenin Gönderim'inde yer alan fikirlere veya kavramlara benzerlik gösterebilecek fikir ve/veya kavramlar kullanmış olabileceğini kabul ederler ve katılımcılar, bu tür benzerlikler nedeniyle herhangi bir şekilde herhangi bir tazminat almaya hak kazanmayacaklarını anlar ve kabul ederler.  

6. Sponsor FM. Sponsor uygun katılımcılara, yalnızca bu Yarışmada inceleme ve değerlendirmeye girmek üzere Gönderim oluşturmak ve göndermek amacıyla Sponsor FM'lerini kullanmaya dair sınırlı, geri alınabilir, alt lisans verilemez bir lisans verir. Katılımcılar, Sponsor FM'lerini herhangi bir amaçla daha fazla kullanamaz. Buna ek olarak, katılımcılar, Sponsor FM'lerindeki tüm hakların, unvanın ve menfaatin yanı sıra Sponsor FM'leri kullanarak oluşturulan tüm türev çalışmalarının yalnızca Sponsor'a ait olduğunu (uygulanabilir olduğu üzere) onaylar ve katılımcı, bu haklara zarar verebilecek veya olumsuz etkileyebilecek herhangi bir işlem yapmadığını ve yapmayacağını kabul eder. Katılımcıya bu Şartlar kapsamında verilen sınırlı lisans haricinde, Sponsor FM'lerine dair hiçbir hak, mülkiyet hakkı veya menfaat aktarılmaz. Her katılımcı, Sponsor FM haklarının geçerli ve uygulanabilir olduğunu ve herhangi bir forumda Sponsorun FM'lerinin geçerliliğine veya uygulanabilirliğine meydan okuma mahiyetinde hiçbir şey yapmayacağını kabul ve beyan eder. Katılımcılar, Sponsor FM'lerinin kullanımına yalnızca bu Yarışmaya katılmak amacıyla bir Gönderim yapmak için izin verildiğini ve Sponsor FM'lerinin (Gönderim'de veya başka bir şekilde) bu kapsamın ötesinde herhangi bir şekilde kullanılmasının Sponsor'un haklarını ihlal ettiğini ve Sponsor'a telafisi mümkün olmayan zararlar verilmesiyle sonuçlanacağını kabul eder.

7.  Hakların Devri. Nihayetinde uygun görülsün ya da görülmesin, her katılımcı Sponsor'a ve onun haleflerine, tüm telif hakları, patentler, ticari sırlar ve diğer mülkiyet hakları dâhil Gönderim'e ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatleri (bunların yenilenmesi dâhil) devreder; herhangi bir yargı yetkisinin bu tür hakların sözleşmeye bağlı olarak devredilmesini kabul etmemesi durumunda, her katılımcı işbu vesile ile, bu tür Gönderim'leri ve herhangi bir türev işi kısmen veya tamamen, herhangi bir amaç için kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, dağıtmak, kamuya açık hale getirmek, türev çalışmalar oluşturmak, kullanmak ve başka şekilde faydalanmak için Sponsor'a geri alınamaz, koşulsuz, sürekli, münhasır, devredilebilir, alt lisanslı dünya çapında lisans verir. Her katılımcı, Gönderim'lerinde, kendilerine atfedilebilecek hiçbir ahlaki hak iddia etmekten geri alınamaz ve koşulsuz olarak feragat eder ve kabul eder (yürürlükteki herhangi bir yasaya göre yukarıdaki feragat etkili değilse, katılımcı, bu hakları makul bir şekilde ve Sponsor ve/veya ürünlerinden herhangi biri veya sınırlama olmaksızın başta Oyun olmak üzere hizmetleri üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde kullanmayı taahhüt eder ve kabul eder). Katılımcılar, Gönderim'lerini herhangi bir amaçla daha fazla kullanamaz. Sponsorun yukarıda belirtilen Gönderim'lerdeki haklarına bakılmaksızın, her katılımcı, Sponsorun aldığı herhangi bir Gönderim'i herhangi bir zamanda Sponsorun sosyal medya kanallarında herkese açık olarak yayınlayabileceğini kabul eder.

8. Bağımsız Olarak Geliştirilen Gönderim'ler. Her katılımcı, Gönderim'e benzer veya özdeş materyallerden bağımsız olarak geliştirilen veya Gönderim'de yer alanlara benzer veya özdeş özellikler veya unsurlar içeren konularda Sponsor'un gerçekleştireceği kullanımların, Sponsor'u katılımcı ile anlaşmaya varmak konusunda yükümlü kılmayacağını veya katılımcılara herhangi bir tazminat ödemek zorunda bırakmayacağını kabul ede ve onaylar.  Her katılımcı, işbu belgede yer alan hiçbir şeyin, katılımcı için herhangi bir yükümlülük doğurmaksızın, Sponsor'un Gönderim içindeki veya Gönderim'e benzer herhangi bir materyali kullanmasını engellemeyeceğini kabul eder.

9. Ödül(ler). Yarışmayı kazananlar, Oyun Kullanıcı Kimliklerinde aşağıdaki oyun içi öğelere sahip olacaktır: (i) yalnızca Oyunda kullanılabilecek yüz (100) adet oyun içi değerli taş (“Değerli Taş Ödülü”); ve (ii) şu anda Oyunda mevcut olan herhangi bir ejderhanın (Karma Birliği Ejderhaları, Titan Ejderhalar, Vampir Ailesi Ejderhaları, Yozlaşmış Klan Ejderhaları, Ulu Okült Titan Ejderha, Yüksek Voodoo Vampir Ejderhası, Yüksek Yozlaşmış Zaman Ejderhası, Yükselmiş Ejderhalar, Kefaret Ejderhaları hariç) (“Ejderha Ödülü”) (hep birlikte “Ödül”) (ilgili kazanan ve Sponsor arasında kararlaştırıldığı üzere) dijital bir kopyası verilir. Ödül, kazananlar Sponsor tarafından açıklandıktan sonra bir açılır pencere aracılığıyla Oyun İçi Kullanıcı Kimliği (Bölüm 11 uyarınca Sponsora bildirilir) kullanılarak Oyun içinde her kazanan tarafından talep edilecektir. Ödül'ün parasal bir değeri yoktur, Oyun dışında kullanılamaz ve yalnızca Sponsor'un www.take2games.com/eula/tr adresinde yer alan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine uygun olarak kullanılmalıdır. Ödül devredilemez.  Değişim veya nakit iadesi yoktur. Bir Ödül'ün kullanılamaması durumunda Sponsor, aynı veya daha yüksek değere sahip bir Ödül ile değiştirme hakkını saklı tutar.  Her türlü vergi yükümlülüğü (varsa) kazananın sorumluluğundadır.  

10. Bildirim. Kazananlar, yarışmaya girmek için kullandıkları e-posta adreslerine e-posta yoluyla bildirim yapılmak suretiyle bilgilendirilecektir. Kazananların, Ödülü kullanmak için Sponsora Oyun Kullanıcı Kimliklerini sunmaları gerekir. Kazananlardan, yasal olan durumlarda, Uygunluk ve Sorumluluk/Kamuya Açık Hale Getirme Beyanını ("Beyan") imzalamaları ve teslim etmeleri istenebilir ve Gönderim'de kazananın haklarının ve unvanının verilmesini ("Atama") için beş (5) iş günü içinde istenebilir.  Kazananların ikamet ettikleri ülkede reşit olmayan bir kişi olarak kabul edilmeleri halinde, Beyan ve Atama ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından imzalanmalıdır. Herhangi bir kazanan ile iletişim kurulamazsa veya katılımcı ilk bildirim girişiminden sonraki beş (5) takvim günü içinde Kullanıcı Kimliğini sunmazsa, herhangi bir Ödül veya Ödül bildirimi ulaştırılamazsa, herhangi bir kazanan Ödülünü reddederse veya bu Şartlara uymaması durumunda, ilgili Ödül kaybedilecek ve bir sonraki en yüksek puana sahip Gönderim'e verilmesi gündeme gelecektir. Ödül kaybedildikten sonra hiçbir tazminat verilmeyecektir.  

11. Koşullar. Her türlü federal ve eyalet vergileri ile yerel vergiler (varsa), her bir kazananın sorumluluğundadır. Yarışma ile bağlantılı olarak Sponsor'a gönderilen veya Sponsor tarafından toplanan kişisel veriler, Yarışmanın yürütülmesi, yönetilmesi ve pazarlanması amacıyla Sponsor ve/veya Sponsor tarafından atanan veri işlemcileri tarafından işlenecektir. Her katılımcı, Sponsor'un kişisel verilerinizi bu amaçlarla işlemede geçerli bir meşru menfaati olduğunu ve Sponsor'un meşru menfaatlerinin, katılımcının şahsi menfaatleri veya temel hak ve özgürlüklerin karşısında öncelikli olmayacağını anlar. Benzer şekilde, her kazanan, Sponsor'un kazananın adını, adresini (şehir, eyalet ve ülke), benzerliğini, fotoğrafını, resmini, portresini, sesini, biyografik bilgilerini, Gönderim'ini (varsa) ve/veya yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece, kazanan tarafından Yarışma, Oyun veya Sponsor ile ilgili yapılan açıklamaları reklam ve promosyon amacıyla, bildirimde bulunmadan veya ek tazminat ödemede kullanma hakkına sahip olduğunu anlar.

Katılımcılar, Yarışmaya katılmak suretiyle, sınırlama olmaksızın mülk hasarı, kişisel yaralanma dâhil olmak üzere kayıp,  zarar, hasar, yaralanma, maliyet veya masraflar için her türlü sorumluluktan ve/veya Yarışmaya hazırlanma, Yarışmaya katılmak için yolculuk etme veya Yarışmaya katılımla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek ölümlerden veya Yarışma ile ilgili herhangi bir aktivitede Ödüle sahip olunması, Ödülün kabul edilmesi ve/veya kullanılması veya kötüye kullanılması ve tanıtım hakları, iftira, gizlilik ihlali, telif hakkı ihlali, ticari marka ihlali veya fikri mülkiyetle ilgili başka davaya dayalı iddialar için Sponsor'u ve onun reklam ve promosyon aracılarını ve onların ilgili ana şirketlerini, alt şirketlerini, iştiraklerini, ortaklarını, temsilcilerini, aracılarını, ajanslarını, haleflerini, görevlendirdiklerini, çalışanlarını, memurlarını ve direktörlerini (toplu olarak "Muaf Tutulan Varlıklar") muaf tutmayı ve sorumlu tutmamayı kabul eder.  Bu Şartlara uymayan veya bu Yarışmaya herhangi bir şekilde müdahale etmeye çalışan katılımcılar diskalifiye edilecektir. Yarışma yapılamazsa veya doğal afetler, hava şartları, pandemi, savaş eylemleri, terör eylemleri veya Sponsor'un makul kontrolünün ötesinde başka bir nedenden dolayı gecikmeler veya kesintiler nedeniyle herhangi bir Ödül verilemezse, bunun sorumluluğu Sponsor'a ait olmayacaktır.

12.  Ek Şartlar. Yukarıda yer alan Bölüm 1'de belirtilenlerin dışında herhangi bir biçimde katılım girişimi yasaktır. Hiçbir otomatik, programlanmış, robotik veya benzeri katılım yöntemine izin verilmez. Teknik, donanım, yazılım, telefon veya diğer iletişim arızaları, herhangi bir tür hata veya arıza, kayıp veya mevcut olmayan ağ bağlantısı, web sitesi, İnternet veya İSS kullanılabilirliği, yetkisiz insan müdahalesi, trafik sıkışıklığı, katılımcı bilgilerinin (sebebi ne olursa olsun) eksik veya yanlış yakalanması veya katılımcının veya başka bir kişinin cihazında bu Yarışmaya katılma veya bu Yarışma ile bağlantılı herhangi bir materyali indirme ile ilgili ya da bunlar kaynaklı olarak katılımcının veya başka bir kişinin cihazına gelebilecek zararlardan Muaf Tutulan Varlıklar sorumlu değildir. Bu durumda, Sponsor, Sponsor'un gerçekleştirdiği eylemden önce ve/veya sonra (uygunsa) alınan tüm uygun başvurular arasından kazananları seçebilir. Sponsor, tamamen kendi takdiri doğrultusunda, herhangi bir virüs, böcek, yetkisiz insan müdahalesi, sahtekarlık veya kontrolünün dışındaki veya Yarışma'nın yönetimini, güvenliğini, adilliğini veya düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesini etkileyecek başka bir sebep durumunda bu Yarışma (tamamen kendi takdiri doğrultusunda) iptal etme, feshetme, değiştirme, uzatmak veya askıya alma hakkını saklı tutar. Sponsor, tamamen kendi takdiri doğrultusunda, Yarışmanın veya Oyun'un katılım sürecine veya işleyişine müdahale edeceğini belirlediği herhangi bir katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Sponsor, tamamen kendi takdiri doğrultusunda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu katılımcının hile, bilgisayar korsanlığı, aldatma veya diğer adil olmayan oyun uygulamaları (otomatik hızlı giriş programlarının kullanımı dâhil) yoluyla Yarışmanın meşru işleyişini baltalamaya çalıştığını veya diğer katılımcıları veya Sponsor temsilcilerini kızdırmak, kötüye kullanmak, tehdit etmek veya taciz etmek niyetinde olduğunu belirlerse, herhangi bir katılımcının Yarışmaya katılmasını veya Ödül kazanmasını yasaklayabilir.

DİKKAT: HERHANGİ BİR KATILIMCI TARAFINDAN OYUNA KASITLI OLARAK ZARAR VERME YA DA YARIŞMANIN MEŞRU İŞLEYİŞİNİ BALTALAMA GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HALİNDE BU DURUM SUÇ VE CEZA KANUNUNUN BİR İHLALİ OLABİLİR VE BÖYLE BİR GİRİŞİMDE BULUNULMASI HALİNDE SPONSOR, BU KATILIMCININ VERDİĞİ ZARARLARI YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE ARAMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

13. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI; GARANTİLERİN REDDİ. MUAF TUTULAN VARLIKLAR, HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR KATILIMCININ OYUNA, BU YARIŞMA İLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR WEB SİTESİNE VEYA HİZMETE ERİŞİMİNDEN VEYA BUNLARIN KULLANIMINDAN VE/VEYA YARIŞMAYA KATILIMDAN, YARIŞMA İLE İLİŞKİLİ HERHANGİ WEB SİTELERİNDEN MATERYALLERİN İNDİRİLMESİNDEN VE/VEYA YAZDIRILMASINDAN DOĞAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, NETİYECE BAĞLI VEYA CEZAİ ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ SINIRLAMAKSIZIN, BU MEYDAN OKUMA VE TÜM ÖDÜLLER, BAŞTA TİCARİ KULLANILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEMEYE DAİR İMA EDİLEN GARANTİLER OLMAK ÜZERE, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR TÜRDEN GARANTİ VERİLMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE, ARIZİ VEYA NETİCEYE BAĞLI ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA REDDEDİLMESİNE VEYA YUKARIDA BAHSİ GEÇEN BAZI SINIRLANDIRMALARIN VEYA RETLERİN TÜM KATILIMCILAR İÇİN GEÇERLİ OLAMAYABİLECEĞİNE DAİR İMA EDİLEN GARANTİLERİN REDDEDİLMESİNE İZİN VERİLMEZ YA DA BUNLAR YALNIZCA GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. YUKARIDAKİ YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARINDAN VEYA HARİÇ TUTMALARINDAN HERHANGİ BİRİNİN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULANABİLİR OLMAMASI DURUMUNDA, ETKİLENEN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VEYA HARİÇ TUTULMASI BU ŞARTLARDAN ÇIKARILMIŞ SAYILACAK VE KALAN HÜKÜMLERİN YASALLIĞINI, GEÇERLİLİĞİNİ VEYA UYGULANABİLİRLİĞİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMEYECEKTİR. HER KATILIMCI, BU SINIRLAMALAR VEYA RETLERLE İLGİLİ SINIRLAMALAR VEYA RETLER İÇİN YEREL YASALARINI KONTROL ETMELİDİR.

14. Anlaşmazlıklar; Geçerli Kanun. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Katılımcılar, işbu belgeyle, Yarışma kapsamında ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bu Koşullarla bağlantılı olarak başlatılan herhangi bir dava veya kovuşturmada tüm yargılama haklarından feragat eder ve bu vesileyle, bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir ihtilaf veya iddianın ve /veya İtiraz, Amerikan Tahkim Birliği'nin ticari tahkim kurallarına uygun olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözüleceğini kabul eder. Bu tür herhangi bir ihtilaf veya iddia, bireysel olarak tahkime götürülür ve herhangi bir diğer tarafın herhangi bir iddiası veya ihtilafı ile herhangi bir tahkimde birleştirilemez. Tahkim, New York Eyaleti, New York'ta yapılacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmeyen Katılımcılar için ve/veya bu Koşullarda belirtildiği şekilde tahkime tabi olmayan herhangi bir konuda ve/veya bu Koşullarla ve/veya Yarışma ile bağlantılı olarak bir tahkim kararına ilişkin herhangi bir kararın verilmesiyle bağlantılı olarak, yasalarca yasaklanmadığı sürece, taraflar New York Eyaleti, New York’ta bulunan eyalet ve federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisine ve yerine gayri kabili rücu olarak ibraz eder ve rıza gösterirler. Taraflar, yargı savunmasını rahatsızlık vermeyecek şekilde yükseltmemeyi kabul eder. Bu Şartların hazırlanması, geçerliliği, yorumu ve uygulanabilirliği ya da her bir katılımcının ve Sponsor'un bu Yarışma ile ilgili hak ve yükümlülükleri ile ilgili tüm konular ve sorular, yasalar ihtilafı kurallarına etki etmeden, New York Eyaleti, ABD yasalarına tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanır.

15.  Verilerin Kullanımı.  Yarışma ile bağlantılı olarak Sponsor'a veya onun veri işleyicilerine gönderilen veya Sponsor veya onun veri işleyicileri tarafından toplanan kişisel veriler Yarışmanın yürütülmesi, yönetilmesi ve pazarlanması amacıyla Sponsor'un gizlilik politikasına uygun olarak Sponsor veya oyun veri işlemcileri tarafından işlenecektir. Lütfen www.take2games.com/privacy/tr adresinden Sponsor'un gizlilik politikasını okuyun. Meydan Okuma’ya katılarak şunları kabul etmiş olursunuz: (i) Sponsor'un gizlilik politikasını okuduğunuzu ve anladığınızı; (ii) Sponsor'un, kişisel verilerinizi bu amaçlarla işlemede geçerli bir meşru menfaati olduğunu; ve (iii) Sponsor'un meşru menfaatlerinin, şahsi menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlükleriniz karşısında öncelikli olmayacağını.
  
16. Kazananlar. Kazananların duyurusunu almak için aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak 22 Temmuz 2022 tarihine kadar Sponsor'a gönderenin adına, damgalı bir zarf gönderin ve aşağıdaki Dragon City'nin 10. Doğum Günü Fanart Yarışması Kazananlarının Duyuru Talebi referansını ekleyin. Kanada vatandaşları iade posta ücretini ödemeyebilir.

Sponsor: Social Point S.L., Take-Two Interactive Software, Inc.nin tek mülkiyetli bağlı şirketidir. Sponsor'un adresi Social Point S.L., Calle Llacuna 166, Planta 10, 08018 Barcelona, İspanya'dır.