Durum Etkileri, bazı yeteneklerin birimlerin davranışları üzerinde yol açtığı değişikliklerdir. Süreleri kısadır. Hasar verebilir, birimlerin saldırı yapmasını engelleyebilir veya birimleri iyileştirebilirler. Top Troops'ta birçok farklı durum etkisi vardır: Hepsi neler yapıyormuş bir bakalım!

Zehir

 • Zehirlenmiş bir birim, her saniyede ona saldıran birimin temel hasarının %1'i kadar hasar alır. 

Yanma

 • Yanan bir birim, her saniyede ona saldıran birimin temel hasarının %5'i kadar hasar alır ve yandığı süre boyunca savuma istatistiği %25 azalır. 

Çarpılma

 • Çarpılmış bir birim, her saniyede ona saldıran birimin temel hasarının %2'si kadar hasar alır. Ayrıca etki devam ettiği sürece durum etkisini uygulayan saldırganın temel hasarının %5'i, Çarpılma durum etkisindeki birime yapılan saldırılara bonus hasar olarak eklenir.

Donma

 • Donmuş bir birimin hareket ve saldırı hızı, etki süresi boyunca 0 olur.

Sersemleme

 • Sersemlemiş bir birimin hareket ve saldırı hızı, etki süresi boyunca 0 olur. 

Öfke

 • Öfkeli bir birimin hareket ve saldırı hızı %25 artar. Etki süresi boyunca verdiği hasar da %15 daha fazla olur.

Yenilenme

 • Yenilenme etkisinden faydalanan birimler, etki süresi boyunca her saniyede etkiyi uygulayan birimin maksimum canının %5'i kadar can yeniler. 

Görünmezlik

 • Görünmez birimler etki süresi boyunca düşmanlar tarafından hedeflenemez. Ancak zarar göremez hâlde değillerdir. Alan saldırısına yakalanmaları veya hasar veren bir durum etkisi altına girmeleri hâlinde süreç normal şekilde işler.

Isırılma

 • Isırılan birimlerin kritik vuruşlara hedef olma ihtimali %10 daha fazladır.

Anında Ölüm

 • Bu etki, hedef aldığı birimi anında öldürür (Tabii birimin bu etkiye bağışıklığı yoksa).

Yaralanma

 • Yaralanmış birimlerim maksimum canı, durum etkisi süresi boyunca saldırganın hasarının %1'i kadar azalır.