Ne yazık ki, oyun ilerlemesini bir hesaptan diğerine aktarmak mümkün değil.