Bir Klanda 3 farklı rol bulunur:

  • Lider: Klanın kurucusu, varsayılan olarak Lider atanır. Bu durum ancak Lider görevini bırakıp yerine başkasını terfi ettirdiğinde veya kendisi Klandan çıktığı için sistem otomatik olarak başka aktif bir Yetkiliyi yerine geçirdiğinde değişir. Her Klanda yalnızca bir lider bulunur. Liderler her şeyi yapabilir: Gereksinimleri düzenleyebilir, talepleri kabul edebilir/reddedebilir, herhangi bir klan üyesinin rütbesini yükseltebilir/düşürebilir, Yetkilileri veya Üyeleri Klandan atabilir, duyuruları düzenleyebilir, Klan gereksinimlerini karşılamayan oyuncuları bile Klana davet edebilir. Liderler, Klanı dağıtma yetkisine de sahiptir.
  • Yetkililer: Yetkililer talepleri kabul edebilir/reddedebilir, Klan gereksinimlerini karşılamayan oyuncuları Klana davet edebilir, duyuruları düzenleyebilir ve Üyeleri klandan atabilir. 
  • Üyeler: Bu rol, Klana yeni katılan herkese otomatik olarak verilir. Üyeler, Klanın gereksinimlerini karşılayan herkesi klana davet edebilir.