Sıradan ve Nadir Takımların rütbesini yükseltmek için 3 veya 5 birimi birleştirmelisin. Böylece daha yüksek rütbeli 1 veya 2 birim elde edersin.

Destansı ve Efsanevi birimlerin rütbesini yükseltmek için:

• Yükseltme Salonuna git
• Gereksinim yuvalarını yükseltmek istediğin birimin bir kopyasıyla veya daha düşük rütbedeki ve nadirlikteki birimlerle doldur.
• Böylece rütbesi yükselmiş bir birim elde edersin.