3 yerine 5 birimi birleştirirsen bonus olarak 1 yerine 2 adet yüksek rütbeli birim kazanırsın.

3 birim: Yüksek rütbeli 1 birim
5 birim: Yüksek rütbeli 2 birim